Tegelik kulu vs prognoositav kulu

Tegelikud kulud ja prognoositavad kulud on ettevõtte eelarvestamise süsteemi võtmekomponendid. Tavaliselt määravad väikeettevõtted eelarveid iga-aastaselt. Prognoositavad kulud põhinevad varasematel müüginumbritel ja eeldataval kulude kasvul. Tegelikud kulud tekivad siis, kui raha kulutatakse tegelikult ettevõtte poolt kasutatavatele erinevatele tarnete, teenuste ja muude kululiikide jaoks.

Eelarvete haldamine

Kui ettevõtte juhid eraldavad eelarveid erinevate osakondade ja tegevuste jaoks, on eraldatud vahendite tõhus kasutamine iga piirkonna juhtidel. Mõnel juhul tõusevad kulud või on teatud kaubad oodatust kallimad. Muudel juhtudel säästavad ettevõtted raha või nõuavad vähem ressursse, kui algselt prognoositi. Eelarve prognoosides püsimine aitab tagada ettevõtte kasumlikkuse.