Lihtne valem ettevõtte väärtuse määramiseks

Sõltuvalt teie ettevõtte väärtustamise põhjusest on teil mitu võimalust, et tulla välja põhifirma väärt. Kui teil on vaja ettevõte kiiresti müüa, saate väärtuse leidmiseks kasutada materiaalset vara ja lühiajalisi kohustusi. Kui soovite saada oma ettevõttele maksimaalset võimalikku väärtust või ostetava ettevõtte täpset väärtust, lisate rohkem arvutusi.

Varade ja kohustuste liigid

Enne ettevõtte hindamist on oluline teada, kuidas hinnata erinevaid varasid ja kohustusi, millega kokku puutute. Võib-olla ei soovi mõned neist kiiresse hindamisse kaasata. Materiaalne põhivara on teie käsutuses olevad esemed, mida saate mõistlikult kiiresti müüa või käsutada, näiteks seadmed, varud, raha, investeeringud ja nõuded.

Immateriaalse vara hulka kuuluvad firmaväärtus, patendid, kaubamärgid, ettevõtte nimi, logo, retseptid, tsoonide variatsioonid, koodierandid ja muud varad, millel on väärtus konkreetse ettevõtte või ostja jaoks, kuid mida ei pruugi üldisel turul lihtsalt müüa. Kohustused hõlmavad võlgnevusi, hüpoteeklaene, laene, liisinguid, lepinguid ja võlga.

Äri kiire hindamine

Lihtsaim viis ettevõtte väärtustamiseks võib olla selle bilansi vaatamine. See on ettevõtte varade ja kohustuste loetelu, mis näitab ettevõtte netoväärtust. Sõltuvalt ärist võib bilansis näidata materiaalset ja immateriaalset vara ning mitmesuguseid pikaajalisi kohustusi, millest mõnda võiksite vähendada läbirääkimiste ja ennetähtaegse lõpetamise lepingute abil. Kui tegemist on keeruka bilansiga, saate ettevõtte varade kiireks müümiseks lihtsalt võtta vara, mida arvate kiiresti müüvat, ja lahutada kohustused.

Tulu korrutamise meetod

Teine võimalus ettevõtte väärtustamiseks on aastakasumi korrutamine vastavalt sellele, kui kaua teie arvates ettevõte töötab. Seda arvu tuntakse kui töötasu kordajat. Näiteks ettevõte, mis on viimase kolme aasta jooksul teeninud 100 000 dollari suuruse kasumi aastas ja asub lähitulevikus edukalt jätkama, võib müüa kolm kuni viis korda suurema tuluga ehk 300 000–500 000 dollarit.

See on väga subjektiivne viis ettevõtte arvutamiseks ja sõltub ostja enesekindlusest kulude vähendamisel, müügi suurendamisel ja ettevõtte investeeringute tasuvusaja ületamisel. Professionaalsed ärimaaklerid oskavad sageli väärtustada ettevõtet, mis põhineb osaliselt kasumil.

Ettevõtte täielik hindamine

Ettevõtte kõige täpsema väärtuse määramiseks peate arvestama kõigi selle varade, kohustuste, hiljutiste tulude, tuleviku potentsiaali ning ostja oskuste ja võimetega. Kui soovite äri osta, et seda lõhkuda ja selle varade müügist kasumit teenida, peate põhjalikult hindama ja hindama kogu ettevõtte materiaalset ja immateriaalset vara ning otsustama, kas saate seda vähendada. kõik võlad võlausaldajatega läbirääkimiste teel. Ettevõtte likvideerimine võib nõuda kiirema müügi jaoks vara allahindlust ja allahindluste pakkumist võlausaldajate soodustuste, näiteks ennetähtaegsete maksete tegemiseks.