6 äritegevuse põhitegevus

Ettevõtte omaniku päev koosneb otsustest, mis mõjutavad igapäevast tootlikkust ja ettevõtte kasvu. Ettevõtte efektiivsemaks juhtimiseks paneb ettevõtte omanik kokku põhimõtted ja programmid, mis käsitlevad põhilisi äritegevusi. Need terviklikud juhised võimaldavad kõigil töötajatel mõista, kuidas põhilisi äriülesandeid täita, ja võimaldavad ettevõttel tõhusamalt töötada. Ettevõtte põhitegevuse kindlakstegemine muudab äri planeerimise lihtsamaks.

Eelarve koostamine

Iga ettevõte loob eelarve, mis dikteerib, kuidas tulusid kasutatakse igapäevases tegevuses ja tulevase kasvu nimel. Iga osakonnajuht annab sisendi käimasolevate toimingute kulude kohta ja seejärel luuakse eelarve, mis võimaldab ettevõttel jälgida kõiki kulutusi ja tulusid. Eelmise aasta eelarvet võrreldakse selle aasta tegelike tulemustega, et luua juhis järgmise aasta kulutuskava koostamiseks.

Raamatupidamistoimingud ja juhtimine

Raamatupidamine on protsess ettevõttes sisse- ja väljavoolu juhtimiseks. Raamatupidamisgruppi kuuluvad valdkonnad on võlgnevused, saadaolevad arved, palgaarvestus, klientide krediidikontod, laekumised ja maksuarvestus. Raamatupidamise aruandlus vastutab iga-aastase maksuarvestuse eest, jälgib ettevõtte kulusid ning hoiab finantssuhteid müüjate ja klientidega.

Turundusplaanid ja kaubamärgi tunnustamine

Turundus aitab arendada ettevõtte ja kaubamärgi tuntust turul ning arendada reklaame, mida ostev avalikkus näeks. Turundusgrupp töötab välja terviklikud turundusplaanid, mis kasutavad müügiprognoose, et aidata kindlaks teha parim viis ettevõtte ressursside kasutamiseks organisatsiooni ja selle toodete suurema nähtavuse saavutamiseks.

Kasvav müük ja suhete loomine

Müük on grupp, millel on otsekontakt kliendibaasiga. Müügigrupp pöördub klientide poole, et aidata laiendada kliendibaasi, säilitades samas suhted olemasolevate klientidega, et tagada korduv müük. Müügijõud oskab sobitada ettevõtte lahendusi klientide vajadustega toote nõudluse loomiseks.

Kvalifitseeritud töötajate palkamine

Organisatsiooni personalioskus on oluline nii praeguse tegevuse säilitamiseks kui ka tulevase laienemise kavandamiseks. Ettevõte peab aktiivselt otsima kvalifitseeritud kandidaate, kelle kvalifikatsioon vastab praegustele vabadele ametikohtadele või keda saab hoida, kui peaks tekkima personalivajadus.

Klienditeenindus ja suhete säilitamine

Klienditeenindus hoiab ettevõtte tulusid, lahendades kliendiprobleeme ja säilitades ostu-suhte. Klienditeenindusgrupp ei püüa ennetavalt laiendada ettevõtte tulubaasi, pakkudes klientidele lahendusi. Ennetav kliendisuhtlus on reserveeritud müügigrupile. Klienditeeninduse osakond on see, kellele klient helistab, kui tal on saatmis-, toote- või arveldusprobleeme.