Kuidas lisada viide PowerPoint 2007-sse

Kui peate oma äriettekannetes lisama kasulikke viiteid slaididele, võite kasutada sama viitamissüsteemi, mida Royal Society of Chemistry soovitab kasutada erialaste dokumentide ja dokumentide loomisel. Selles süsteemis asetate numbrid sisu kõrvale, millele soovite viidata. Iga number osutab tegelikule viitele, mis kuvatakse dokumendi mujal olevas viidete loendis. PowerPoint 2007-l pole viiteid loovat tööriista, kuid saate siiski need slaidile lisada ja lisada viited loendi slaidi põhja, kasutades tööriistu, mis PowerPointil on.

Lisage viitenumbrid

1

Avage PowerPointi esitlus ja liikuge slaidile, millel on sisu, millele soovite viidata. Sellele slaidile lisate oma viited ja viidete loendi. Klõpsake lindil nuppu "Lisa" ja seejärel nuppu "Tekstikast".

2

Klõpsake slaidil suvalises kohas, hoidke hiire vasakut nuppu all ja lohistage hiirt tekstivälja loomiseks.

3

Klõpsake tekstikasti sees ja tippige "1" (ilma jutumärkideta). Sellest numbrist saab esimene viitenumber, mida kasutate oma sisu osaks viitamiseks.

4

Selle valimiseks klõpsake tekstikasti ja liikuge seejärel vahekaardi Avaleht lindile jaotisse Font. Selles jaotises on paksud ja kaldkirjad nupud, mis võimaldavad teil tekstiväljas teksti välimust muuta. Klõpsake ühel neist nuppudest, kui soovite, et viitenumber oleks paks või kursiiv.

5

Kui soovite, et numbril oleks kindel värv, klõpsake nuppu "Font Color" ja klõpsake ühte värve.

6

Klõpsake tekstikasti sees ja lohistage see viidatava lause lõppu. Lohistage tekstikasti nii, et number oleks teksti algjoonest veidi kõrgemal ja näeks välja nagu ülakood.

7

Paremklõpsake viitenumbri tekstiväljal ja valige käsk "Kopeeri". Uue tekstikasti lisamiseks slaidile vajutage "Ctrl-V". See uus tekstikast on originaali koopia.

8

Klõpsake uuel tekstiväljal ja lohistage see mõne teise lause lõppu, millele soovite viidata. Lohistage uut tekstikasti nii, et see kuvatakse viidatavast sisust paremal, ja lohistage seda seejärel veidi ülespoole, nii et sellest saaks ülaindeks.

9

Topeltklõpsake uues tekstikastis. PowerPoint tõstab esile numbri 1. Sisestage tekstikasti sisse "2" (ilma jutumärkideta). Sellest saab teie teine ​​viitenumber. Vajadusel täiendavate tekstikastide loomiseks jätkake klahvikombinatsiooni "Ctrl-V" vajutamist. Pärast uue tekstikasti loomist teisaldage see tekstile, millele soovite viidata, ja asetage see eelmistes sammudes kirjeldatud viisil. Iga kord, kui loote uue tekstikasti, suurendage tekstikasti numbrit ühe võrra. Kui tekstireal on rohkem kui üks viide, eraldage numbrid, lisades esimese numbri järele koma, nagu on näidatud järgmises näites:

1,2

Selleks saate tippida koma esimesse tekstikasti ilmuva numbri „1” järele.

Loo viite loend

1

Liikuge lindile ja klõpsake nuppu "Lisa". Klõpsake "Tekstikast" ja seejärel klõpsake slaidil tühja ala. Hoidke hiire vasakut nuppu all ja lohistage hiirt paremale, et luua lai tekstikast, mis ulatub slaidi vasakust küljest slaidi paremale küljele. Sellest tekstiväljast saab viidete loend, kuhu on viidatud tekst. Klõpsake selle tekstikasti sees, hoidke hiire vasakut nuppu all ja lohistage tekstikast slaidi allossa.

2

Pärast selle asetamist klõpsake tekstikasti sees ja sisestage tekstikasti number "(ilma jutumärkideta)". Tühiku lisamiseks numbri järele vajutage tühikuklahvi ja tippige tekst, mida soovite esimesena kasutada.

3

Esimese rea alla uue tühja rea ​​loomiseks vajutage sisestusklahvi "Enter" ja tippige "2" (ilma jutumärkideta). Vajutage tühikuklahvi ja sisestage teksti "2." järele tekst, mida soovite teise viite jaoks kasutada. Järgmine näide näitab kuidas tekstivälja tekst pärast kahe viite lisamist võib ilmuda:

1 See on minu esimene viide. 2 See on minu teise viite tekst.

4

Vajaduse korral lisage viite tekstiväljale täiendavaid ridu. Näiteks kui loote neli nummerdatud tekstikasti, lisage viite tekstiväljale neli viidet, nagu on kirjeldatud eelmises etapis.