Teenimata tulu määratlus raamatupidamises

Teenimata tulu on sama mis edasilükatud tulu. Raamatupidamises on teenimata tulu kohustus. See on kohustus, sest kuigi ettevõte on kliendilt makse saanud, on raha potentsiaalselt tagastatav ja seega ei ole seda veel tuluna kajastatud.

Teenimata tulu põhitõed

Teenimata tulu tekib siis, kui ettevõte müüb kauba või teenuse enne, kui klient selle saab. Kliendid saavad sageli kaupade või teenuste eest ettemaksu eest allahindlusi. Teenimata tulu on raamatupidamises oluline mõiste, kuna ettevõte ei saa tulusid kajastada enne, kui ta osutab kauba või teenuse selle eest tasunud kliendile. Reaartikkel "Teenimata tulu" või "Edasilükatud tulu" annab ettevõttele koha, kus saab tuvastada, et sularahamakse on sisse tulnud, kuid ettevõte on tulude kajastamise edasi lükanud hilisema kuupäevani.

Näited teenimata tuludest

Teenimata tulu näiteks võib olla kirjastamisettevõte, mis müüb ajakirja tellimust kaheks aastaks. Vastutus tuleneb asjaolust, et ettevõte on tellimuse jaoks raha kogunud, kuid pole veel ajakirju tarninud. Veel üks näide teenimata tulust on üür, mille üürileandja kogub ette.

Teenimata tulude arvestus

Kui tehing toimub, näiteks ajakirjade tellimust müüv kirjastusettevõte, sisaldab ajakirja kirje sularaha deebetit ja teenimata tulude krediiti. Kasumiaruanne või kasumiaruanne ei kajasta, et ettevõte oleks müüki teinud enne, kui on teeninud tulu ajakirjade kliendile tarnimisega. Ometi näitaks bilanss või finantsseisundi aruanne, et ettevõte suurendas oma sularahavarasid samal ajal, kui tal tekkis tehinguga seotud kohustus, kuna ta peab ajakirjad kliendile siiski tarnima.

Teenimata tulu vs teenitud tulu

Kui ettevõte osutab teenust, mille eest klient on maksnud, sisestab ettevõte tulude kajastamiseks teise ajakirja kande. Näiteks kui kirjastusettevõte toimetab ajakirju, mille klient on tasunud kaheaastase tellimusega, näitab ajakirja kirje krediiti tulude vastu ja deebetit teenimata tulude eest. Sel viisil teisendab ettevõte teenimata tulu "tegelikuks" või "teenitud" tuluks.